Våra provtillfällen under 2023 (med reservation för ändringar)

 • 11 februari MH
 • 25 februari MH
 • 4 mars MH
 • 18 mars MH
 • 6 maj MT
 • 21 maj MH
 • 27 maj MH
 • 10 juni MT
 • 10 juli Exteriörbeskrivning
 • 19 augusti MH
 • 27 augusti MH
 • 2 september MT
 • 9 september MH
 • 10 september MH
 • 24 september MH
 • 14 oktober MH
 • 28 oktober MT
 • 5 november Exteriörbeskrivning

För att kunna delta måste hunden registreras i Hunddata, maila en kopia på stamtavlan till: reg@skk.se

Anmäl er här >>> på SBK Tävling

Gällande Mentaltest (MT)

Mentaltesten innehåller delar, moment, som utvärderar hundens olika egenskaper bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor.

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Testet är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att hunden ska få godkänt.

För att delta i MT skall din hund vara mellan 18 till 48 månader.

Mer information: Klaus Ostheller

Gällande Exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivning är officiellt från 18 månaders ålder och regelverket för MT innehåller även regler för exteriörbeskrivningen.

Då bruksraserna önskar att exteriörbeskrivningen skall gälla redan från 12 månaders ålder så gäller följande:
– Från 12-17 månader är exteriörbeskrivningen inofficiell och resultaten registreras enbart av SBK.
– Från 18 månader är exteriörbeskrivningen officiell och dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben (SKK) i Hunddata.

Titeln Korad

För att erhålla titeln Korad behöver hunden bli godkänd på både mentaltest och exteriörbeskrivning.