Vi har två stycken appellplaner, lilla och stora.

Stora appellplanen används till alla dicipliner, kurser och utställningar

Lilla appellplanen används till agility och MH

Lilla appellplanen
Lilla appellplanen
Stora appellplanen
Stora appellplanen
Stora appellplanen
Skogsbana MT
Skogsbana MT
Skogsbana MH
Skogsbana MH
Skogsbana MH