Våra provtillfällen under 2024 (med reservation för ändringar)

 • 24 februari MT
 • 16 mars MT
 • 23 mars MH
 • 11 maj MH
 • 25 maj MH
 • 8 juni MT
 • 15 juni MH
 • 10 augusti Exteriörbeskrivning
 • 17 augusti MH
 • 31 augusti MH
 • 7 september MH
 • 21 september MH
 • 28 september MT
 • 28 september Exteriörbeskrivning
 • 12 oktober MH

Anmäl er hund på Nya SBK Tävling >>>>

Gällande Mentaltest (MT)

Mentaltesten innehåller delar, moment, som utvärderar hundens olika egenskaper bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor.
Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

För att delta i MT skall din hund vara mellan 18 till 48 månader.

Gällande Exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivning är officiellt från 18 månaders ålder och regelverket för MT innehåller även regler för exteriörbeskrivningen.

Då bruksraserna önskar att exteriörbeskrivningen skall gälla redan från 12 månaders ålder så gäller följande:
– Från 12-17 månader är exteriörbeskrivningen inofficiell och resultaten registreras enbart av SBK.
– Från 18 månader är exteriörbeskrivningen officiell och dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben (SKK) i Hunddata.

Titeln Korad

För att erhålla titeln Korad behöver hunden bli godkänd på både mentaltest och exteriörbeskrivning.