Våra provtillfällen under 2023 (med reservation för ändringar)

  • 11 februari MH
  • 4 mars MH
  • 6 maj MT
  • 21 maj MH
  • 9 september MH
  • 10 september MH
  • 24 september MH

För att kunna delta måste hunden registreras i Hunddata, maila en kopia på stamtavlan till: reg@skk.se

Anmäl er här >>> på SBK Tävling

Gällande MT2017

Regelverket för MT2017 är tillsvidare inofficiella där SBK arrangerar MT2017 för i första hand bruksraserna. Testet arrangeras och hanteras inom SBK precis som ett officiellt test, och SBK redovisar deltagade hundars resultat publikt på SBK:s hemsida.

Resultaten från MT2017 stambokförs INTE hos SKK och titeln KORAD kan man enbart erhålla via godkänt resultat på MT2007.

Nedanstående Allmänna regler gäller för officiella prov. SBK hanterar dock MT2017 som ett officiellt prov varför denna del trots allt står med i regler för MT2017.

De delar i Allmänna regler som är kopplade till SKK gäller därmed inte.

Är Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest för alla brukshundar.

Resultaten redovisas via SBK’s hemsida och stambokförs inte på SKK.

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

För att delta i MT2017, skall din hund vara mellan 18 till 48 månader.

Du som har deltagit tidigare i MT2007 (oavsett resultat) samt hundar över 48 månader, har även möjlighet att göra detta MT2017 i mån av plats.

Mer information: Klaus Ostheller

Gällande exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivning är officiellt från 18 månaders ålder och regelverket för MT2007 innehåller även den officiella exteriörbeskrivningen.

Då bruksraserna önskar att exteriörbeskrivningen skall gälla redan från 12 månaders ålder så gäller följande:

Från 12-17 månader är exteriörbeskrivningen inofficiell och regelverket för detta återfinns i regelverket för MT2017

Från 18 månader är exteriörbeskrivningen officiell och återfinns med identiskt innehåll i både MT2007 och MT2017