Schäferhundklubben Uddevalla | Timbo 112 | 451 91 UDDEVALLA | Telefon: 0703-98 50 47 |


ORDFÖRANDE
Klaus Ostheller
ordforande@skuddevalla.se
0703-985047
Övrigt: Utställning och provansvarig

VICE ORDFÖRANDE
Daniel Sandin
viceordforande@skuddevalla.se

SEKRETERARE
Henrik Lind
sekreterare@skuddevalla.se
0706-506706

KASSÖR
Ingegerd Ostheller
kassor@skuddevalla.se
0703-900371
Övrigt: Ekonomi och medlemsfrågor

LEDAMOT
Mariette Berlin
ledamot1@skuddevalla.se
0709-329836

SUPPLEANT
Hanna Mentzer 

WEBBANSVARIG
Daniel Sandin
web@skuddevalla.se

VALBEREDNING
Frida Neumann
Sammankallande

VALBEREDNING
Maria Sandklef